มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
RAJAPRUK UNIVERSITY

ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ หรือส่งหลักฐานการสมัครพร้อมแนบรูปถ่ายมาทางไปรษณีย์ หรือ Download แบบฟอร์มใบสมัคร ส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
เลขที่ 9 หมู่ 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทร.02-432-6101-5 ต่อ 1221, โทรสาร. 02-432-6107-8
หรือส่งใบสมัครทาง E-Mail: hr@rpu.ac.th