ที่ตั้ง

224/9 ถ.เทพกษัตรี ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

โทรศัพท์

0 7621 9633, 08 7388 1722

เว็บไซต์