ปริญญาตรี

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2562
สมัครเรียนวันนี้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท ระยะเวลาการสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 30 ตุลาคม 2562
ในวันสมัครเรียน *ชำระค่าเทอมก่อน 3,000 บาท* ค่าเทอมที่เหลือสามารถผ่อนชำระได้ ภายในภาคเรียนที่ 2/2562

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2563
สมัครเรียนวันนี้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท สามารถผ่อนชำระค่าเล่าเรียนได้หรือกู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ในวันสมัครเรียน *ชำระค่าเทอมก่อน 3,000 บาท* ค่าเทอมที่เหลือสามารถผ่อนชำระได้ ภายในภาคเรียนที่ 1/2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  ได้ทุกวัน  ไม่เว้นวันหยุดราชการ
โทร. 0 2432 6101-5 ต่อ 1103-1105 , 08 9103 2163


ปริญญาโท

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้รับทุนการศึกษาของแต่ละหลักสูตร สามารถเข้าเรียนได้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2562 เป็นต้นไป
(ผ่อนชำระค่าค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรได้)

ติดต่อสอบถาม 

🎓 (M.B.A) ดร.ประภัสสร กิตติมโนรม โทร. 09 5697 9615, รศ.ศศนันท์ วิวัฒนชาต โทร. 08 1837 8169
🎓 (M.P.A.) ผศ.ดร.พิชิต รัชตพิบุลภพ โทร. 08 5844 8585
🎓 (M.Ed.) รศ.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ โทร. 08 6052 6256


สมัครวันไหนได้บ้าง ??
ตอบ      เปิดรับสมัครทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
วันอังคาร - วันเสาร์         เวลา 8.30 น. - 20.30 น.
วันอาทิตย์ - วันจันทร์      เวลา 8.30 น. - 16.30 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์           เวลา 8.30 น. - 16.30 น.

ยังไม่ได้วุฒิการศึกษา ??
ตอบ      สามารถสมัครเรียนก่อนได้ แล้วมายื่นเอกสารเพิ่มก่อนเปิดภาคเรียน

การแต่งกายมาสมัครเรียน ??
ตอบ      ชุดนักเรียน นักศึกษาหรือแต่งกายชุดสุภาพ

เอกสารการรับสมัคร

1. วุฒิการศึกษา จำนวน 1 ใบ
2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
5. สำเนาเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี) จำนวน 1 ใบ
6. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดามารดาหรือผู้ปกครอง จำนวน 1 ใบ
7. สำเนาบัตรประชาชน บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง จำนวน 1 ใบ


การเดินทางมามหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ นนทบุรี

มีรถตู้มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ให้บริการ ฟรี
• ใต้สะพานบรมราชชนนี (ตลิ่งชัน)
• เดอะคริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์
- ช่วงเดินทางออกจากตลิ่งชัน 8.00 น.
- ช่วงเดินทางออกจากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 20.30 น.
-------------------------------------------------------------
• ท่าน้ำนนทบุรี (หลังนนท์เบเกอรี่)
• ใต้สะพานลอย (หน้าเมเจอร์นนทบุรี)
• หน้าโรงเรียนการัญศึกษา
- ช่วงเวลาทางออกจากท่าน้ำนนทบุรี 7.50 น.
- ช่วงเดินทางออกจากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 20.30 น.
(วันจันทร์ วันหยุดมหาวิทยาลัยไม่มีการบริการ)

การเดินทางโดยรถสาธารณะ
รถประจำทางสาย 114 
รถสองแถวสีส้ม สาย 4 (ท่าน้ำนนท์ – วัดโบสถ์บน)
รถตู้สาธารณะจากเดอะมอลล์งามวงศ์วาน – เซ็นทรัลปิ่นเกล้า (ผ่านหน้ามหาวิทยาลัยราชพฤกษ์)
รถ RTC นนทบุรี สาย 6028  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม
จุดต้นทาง-ปลายทาง วนซ้าย จะอยู่ที่ สถานีรถไฟฟ้าบางรักน้อยท่าอิฐ
จุดต้นทาง-ปลายทาง วนขวา จะอยู่ที่ สถานีบางพลู ประตูทางขึ้นลง 2


การเดินทางมามหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ นพวงศ์
การเดินทางโดยรถสาธารณะ
รถประจำทาง กรุงเทพฯ – สุพรรณฯ
รถตู้สาธารณะ กรุงเทพฯ – สุพรรณฯ