มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th

English

Chinese
ข่าวสารและกิจกรรม ดูข่าวสารทั้งหมด

เชิญร่วมฟังการบรรยาย"การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน"
พิธีมอบเสื้อกาวน์ให้กับนิสิตสาขาวิชาสาธารณสุข
กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา
นิสิตมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 “สุรนารีเกมส์”
ปัจฉิมนิเทศให้แก่ว่าที่บัณฑิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559
ดร.อณาวุฒิ ชูทรัพย์ กล่าวให้โอวาทนักกีฬามหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์และสถาบันในเครือตั้งตรงจิตรร่วมกับศูนย์ประสานงานชมรมผู้สูงอายุร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโฆษิตวิหาร
คณะบัญชีนำนิสิต ศึกษาดูงานตามรอยปณิธานพ่อ ณ ศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย
สาขาการจัดการโลจิสติกส์นำนิสิตศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ บริษัท บีเอ็มที แปซิฟิค จำกัด
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ครบ 100 วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯ ภูเก็ต ซ้อมใหญ่พิธีประทานปริญญา
สำนักสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ ร่วมกับบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ร่วมประชุมพัฒนาหลักสูตร WiL
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าร่วมกับมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
 
ปฏิทินการศึกษา

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ข้อมูลมหาวิทยาลัย
โครงสร้างมหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
กรรมการสภา
รับรองมาตรฐาน สมศ.
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
อื่นๆ
ใบสมัครคณาจารย์
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.