มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม ดูข่าวสารทั้งหมด

พิธีเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2559
ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นิสิตที่จะสมัครปฏิบัติสหกิจศึกษา 2/2559
อบรมโครงการสร้างผู้นำด้วยคุณธรรม น้อมนำศาสตร์ของพระราชา
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "เย็นศิระเพราะพระบริบาล"
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
กิจกรรมการประกวด ดาว-เดือนและกิจกรรมรับน้องของนิสิต(รอบค่ำ)
กิจกรรมรับน้อง(รอบปกติ) 2559
ต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Hezhou University
อาจารย์นันทพร ชูทรัพย์ รองอธิการบดีเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์รับเข็มที่ระลึกจาก ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
กิจกรรมบูมคณะและกีฬาสานสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีให้แก่นิสิตใหม่และรุ่นพี่ เสาร์-อาทิตย์
กิจกรรมการประกวด ดาว - เดือน ของนิสิต รอบเสาร์ อาทิตย์ FRESHY 59
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ 2559
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา
คณาจารย์และนิสิต มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์แห่เทียนพรรษานำไปถวายวัดคลองขวาง
พิธิไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559
 
ปฏิทินการศึกษา

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ข้อมูลมหาวิทยาลัย
โครงสร้างมหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
กรรมการสภา
รับรองมาตรฐาน สมศ.
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
อื่นๆ
ใบสมัครคณาจารย์
การเดินทาง
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต

Logout อินเตอร์เน็ต

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.