มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม ดูข่าวสารทั้งหมด

พิธีถวายความอาลัยและบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
งานสัมมนาวิชาการครบรอบ 10 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
รวมพลังแห่งความภักดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
คณะผู้บริหารและกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชพฤกษ์เข้าเยี่ยมชมหาวิทยาลัย OSAKA
น.ส.ศุภรัตน์ อุทรักษ์ คว้ารางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559 จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
เชิญร่วมงานสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพ่อ “ราชพฤกษ์ นิทรรศน์”
ขอเชิญร่วมงานการพัฒนาบัณทิตไทยสู่ยุค 4.0
ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งสภากาชาดไทยร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ร่วมกับสถาบันในเครือตั้งตรงจิตรทอดกฐินสามัคคี ณ วัดซองพลู ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 นับเป็นวัดที่ 2 ของการทอดกฐินประจำปีการศึกษา 2559
นิสิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์นำผลไม้ไปแจก ณ ท้องสนามหลวง
สำนักสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพจัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
ดร.อณาวุฒิ ชูทรัพย์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเยือนสาธารณะรัฐประชนชาจีน เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนการจัดการศึกษา
สำนักวิจัยและนวัตกรรม จัดบรรยายความรู้เรื่อง"การทบทวนวรรณกรรม"
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ปฐมนิเทศและอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา ในภาคเรียนที่ 2/2559
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จัดพิธีถวายความอาลัย สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ขอเรียนเชิญร่วมพิธีถวายความอาลัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
กำหนดการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2559
ประกาศการแต่งกายของนิสิตในวันสอบ
โครงการน้องอิ่มพี่ยิ้ม 2
ขอแสดงความยินดีแด่ท่านกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือรับทราบการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ตรวจประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย
 
ปฏิทินการศึกษา

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ข้อมูลมหาวิทยาลัย
โครงสร้างมหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
กรรมการสภา
รับรองมาตรฐาน สมศ.
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
อื่นๆ
ใบสมัครคณาจารย์
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.