มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th


ข่าวสารและกิจกรรม ดูข่าวสารทั้งหมด

คณะบัญชีนำนิสิต ศึกษาดูงานตามรอยปณิธานพ่อ ณ ศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย
สาขาการจัดการโลจิสติกส์นำนิสิตศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ บริษัท บีเอ็มที แปซิฟิค จำกัด
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ครบ 100 วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯ ภูเก็ต ซ้อมใหญ่พิธีประทานปริญญา
สำนักสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ ร่วมกับบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ร่วมประชุมพัฒนาหลักสูตร WiL
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าร่วมกับมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ แก่สังคม
งานทำบุญคล้ายวันเกิด ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ และ ทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(M.B.A.)จัดกิจกรรมสานสันพันธ์ระหว่างนิสิตไทยกับนิสิตจีน
สำนักพัฒนานิสิตร่วมโครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบัน ณ หอประชุม เทศบาลตำบลปลายบาง
ราชพฤกษ์ นิทรรศน์ 2559 ‘’สืบสานปณิธานตามรอยพ่อ’’ วันที่ 8 ธันวาคม 2559
พิธีถวายความอาลัยและบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
งานสัมมนาวิชาการครบรอบ 10 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
รวมพลังแห่งความภักดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
คณะผู้บริหารและกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชพฤกษ์เข้าเยี่ยมชมหาวิทยาลัย OSAKA
น.ส.ศุภรัตน์ อุทรักษ์ คว้ารางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559 จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
เชิญร่วมงานสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพ่อ “ราชพฤกษ์ นิทรรศน์”
 
ปฏิทินการศึกษา

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ข้อมูลมหาวิทยาลัย
โครงสร้างมหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
กรรมการสภา
รับรองมาตรฐาน สมศ.
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
อื่นๆ
ใบสมัครคณาจารย์
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.