มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th

English

Chinese
ข่าวสารและกิจกรรม ดูข่าวสารทั้งหมด

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ การใช้บริการสารสนเทศ
พิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบการก่อตั้งมหาวิทยาลัยครบ 11 ปี
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาแฮนด์บอลของมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
เปิดรับสมัคร เข้าศึกษาในหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 4
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จัดอบรม หัวข้อ การรับรองวิทยฐานะ
สำนักศิลปวัฒนธรรมจัดทำการแสดง ชื่อชุดการแสดง‘’รำเพยภิรมณ์’’
สำนักสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพจัดอบรม หัวข้อ“การจัดการการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
เชิญร่วมฟังการบรรยาย"การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน"
พิธีมอบเสื้อกาวน์ให้กับนิสิตสาขาวิชาสาธารณสุข
กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา
นิสิตมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 “สุรนารีเกมส์”
ปัจฉิมนิเทศให้แก่ว่าที่บัณฑิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559
ดร.อณาวุฒิ ชูทรัพย์ กล่าวให้โอวาทนักกีฬามหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
 
ปฏิทินการศึกษา

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ข้อมูลมหาวิทยาลัย
โครงสร้างมหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
กรรมการสภา
รับรองมาตรฐาน สมศ.
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
อื่นๆ
ใบสมัครคณาจารย์
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.