มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th

English

Chinese

ข่าวสารและกิจกรรม ดูข่าวสารทั้งหมด

ขอรับบริจาคโลหิต
คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ
คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัย Jiujiang University & Nanchang Vocational University เข้าเยี่ยมชม
พิธิไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560
พิธีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ
กิจกรรมทำบุญตักบาตรและหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ฝ่ายพัฒนานิสิตจัดการประชุมคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่า
Guangxi Returned Scholars Chamber of Commerce เข้าเยี่ยมชม
นิสิตมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ได้รับการคัดเลือกให้รับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ภาคค่ำ ภาคเสาร์-อาทิตย์หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรเทียบโอน ปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2560
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ภาคปกติหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรเทียบโอน ปีการศึกษา 2560
 
ปฏิทินการศึกษา

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ข้อมูลมหาวิทยาลัย
โครงสร้างมหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
กรรมการสภา
รับรองมาตรฐาน สมศ.
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
อื่นๆ
ใบสมัครคณาจารย์
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.