มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม ดูข่าวสารทั้งหมด

อาจารย์นันทพร ชูทรัพย์ รองอธิการบดีเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์รับเข็มที่ระลึกจาก ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
กิจกรรมบูมคณะและกีฬาสานสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีให้แก่นิสิตใหม่และรุ่นพี่ เสาร์-อาทิตย์
กิจกรรมการประกวด ดาว - เดือน ของนิสิต รอบเสาร์ อาทิตย์ FRESHY 59
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ 2559
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา
คณาจารย์และนิสิต มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์แห่เทียนพรรษานำไปถวายวัดคลองขวาง
พิธิไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559
กิจกรรม “ประกวดประดิษฐ์พานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559”
ดร. สันธยา ดารารัตน์ให้โอวาทและชี้้แนะนิสิตก่อนไปเข้าค่ายสัมผัสวัฒนธรรมมณฑลกวางสี 2016
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตเข้าเฝ้าถวายพระพรพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ
กิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีหล่อเทียนจำนำพรรษา 2559
ดร.อณาวุฒิ ชูทรัพย์ รับรางวัล"นักบริหารดีเด่นแห่งปี" EXECUTIVE OF YEAR. 2016
กิจกรรมบริจาคโลหิต
ฝ่ายพัฒนานิสิตโดย อาจารย์อนุวัฒน์ ชูทรัพย์ ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักบริหารกิจการนักศึกษา รุ่นที่ 3
กิจกรรมให้กับคณะกรรมการนิสิต เนื่องในกิจกรรมอบรมภาวะผู้นำ
อธิการบดีและคณะผู้บริหารข้าเยี่ยมชมสำนักงานของมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ณ กรุงปักกิ่ง
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์เยี่ยมชมการดำเนินงานของ Renmin University of China
 
ปฏิทินการศึกษา

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ข้อมูลมหาวิทยาลัย
โครงสร้างมหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
กรรมการสภา
รับรองมาตรฐาน สมศ.
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
อื่นๆ
ใบสมัครคณาจารย์
การเดินทาง
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต

Logout อินเตอร์เน็ต

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.